This is My Mission
 

This is My Mission / 27. april 2018

This is my mission. What is yours? [A joint GAiN Europe project by 10 countries across Europe and North America].

 
Troens verksted - Faktorenes orden er ikke likegyldig
 

Troens verksted / 12. mars 2018

Gud elsket oss før vi elsket ham. Det var Gud som opprettet forholdet mellom oss.

 
Troens verksted - Hva vil du minnes når du møter på storm?
 

Troens verksted / 12. mars 2018

Disiplene befant seg i en liten båt i storm. Men Jesus var om bord.

 
Troens verksted - Den profeterte etterkommeren
 

Troens verksted / 12. mars 2018

Bibelen inneholder mange profetier om Messias som skulle komme. Profetiene peker mot Jesus.

 
Bibelstudier (1) - Den kosmiske konflikten
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

Vi ser på det bibelske verdensbildet: Synd og lidelse, men også kjærlighetens endelige triumf.

 
Bibelstudier (2) - Daniel og endetiden
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

Kong Nebukadnesar hadde en drøm som Gud viste Daniel tydningen av. Ikke rart drømmen er legendarisk.

 
Bibelstudier (3) - Jesus og Åpenbaringen
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

Det gamle testamentet er nøkkelen til å forstå Åpenbaringsboken, og ikke minst Jesus.

 
Bibelstudier (4) - Frelsen og endetiden
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

Kjærligheten er ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss først.

 
Bibelstudier (5) - Kristus i helligdommen i himmelen
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

Bibelen taler om Kristi rolle som øversteprest i helligdommen i himmelen.