Artikkel

It Is Written

Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn (Matt 4,4).

It Is Written tar opp emner som ensomhet, angst, lav selvfølelse, helse og åndelige prinsipper.

Folk av alle trosretninger og trosbekjennelser, selv ikke-troende, har blitt inspirert og oppmuntret gjennom It Is Written programmenes ukompliserte og oppløftende innhold.

Se TV-serien OnDemand eller via Hope Channel App.

Tilbake