Episode

Bibelstudier - Jesus - den største misjonæren

Skriften viser at misjon er et sentralt anliggende for Treenigheten, Faderen, Sønnen, og Den hellige ånd. Jesu liv på jorden var misjon.

7 VISNINGER Del 1

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!