Episode

Bibelstudier - Paulus - misjon og budskap

Paulus benyttet gammeltestamentlige profetier, jødisk historie og Jesu liv og lære da han utviklet den kristne forståelsen av frelseshistorien der alt kretset om Kristi liv, død og oppstandelse.

7 VISNINGER Del 2

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!