Episode

Bibelstudier - Paulus’ myndighet og evangelium

Vranglærere hadde utfordret Paulus’ plan om å la hedningene slutte seg til menigheten på grunnlag av tro. Men Paulus så at de angrep selve kjernen i evangeliet. Derfor måtte han ta affære. Svaret ble Galaterbrevet.

41 VISNINGER Del 6

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!