Episode

Bibelstudier - Paulus’ sjelesørgeriske appell

Paulus har kommet med mange detaljerte og teologisk resonnementer for å overbevise galaterne om hvilken vei de bør følge. Nå kommer han med en personlig appell. Han viser hyrdens omsorg for dem og vil hjelpe dem han er glad i.

60 VISNINGER Del 4

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!