Episode

Bibelstudier - Sabbaten

Under hele hans virke utfordret religiøse ledere Jesu sabbatshelligholdelse.

Nina Myrdal er programleder for 13 programmer der Jesu lære studeres.

11 VISNINGER Del 3

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!