Episode

Bibelstudier - Kristus som herre over sabbaten

Selv om Lukas skrev for ikke-jøder, snakker han om sabbaten som allmenngyldig. Jesu første komme medførte ikke noen endring av hviledagen. Terje Bjerka er programleder.

3 VISNINGER Del 1

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!