Episode

Bibelstudier (12) - Det bibelske verdensbildet

Studiet tar for seg synden og dødens opphav og eksistens, og Guds arbeid for å løse disse problemene og føre verden tilbake til dens opprinnelige tilstand. Menneskets dødelige natur og oppstandelsen som veien til udødelighet, blir også drøftet.

99 VISNINGER Del 1

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!