Episode

Bibelstudier - De rettferdiges velsignelser

Visdom er rettferdighet, dårskap er synd og ondskap.  Det hebraiske ordet zaddiq for "rettferdige" er stikkordet i våre tekster. Tor Tjeransen er programleder.

15 VISNINGER Del 4

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!