Episode

Bibelstudier - Visdom fra Gud

Vektlegging av sannhetens "absolutter" går på tvers av mye moderne tenkning, spesielt i Vesten, hvor sannheten anses som relativ og kulturelt betinget. Tor Tjeransen er programleder.

24 VISNINGER Del 3

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!