Episode

GENESIS 4 - Når jorden rystes og kommer i uballanse

Naturkatastrofer har flyttet øyer og endret jordaksen. Har de bidratt til nye dyrearter eller kun påvirket hvilke dyr som overlever? Har de påvirket beregning av geologisk alder?

27 VISNINGER Del 4

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!