Episode

GENESIS 4 - Når jorden rystes og kommer i uballanse

Naturkatastrofer har flyttet øyer og endret jordaksen. Har de bidratt til nye dyrearter eller kun påvirket hvilke dyr som overlever? Har de påvirket beregning av geologisk alder?

5 VISNINGER Del 3

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!