Episode

Livsretning 2 - Relasjoner

Her ser man på de viktige prinsippene som skal til for å bygge gode relasjoner i forretningsforbindelser, sosiale og romantiske forhold. Fokus er på praktiske ferdigheter. Målet er å hjelpe deg til å: 

1. Få større selvforståelse og selv-aksept.

2. Lære viktige kommunikasjonsferdigheter.

3. Oppdage og bygge den omsorgsfulle kraften i aktiv lytting.

4. Å få en dypere forståelse av hva intimitet er og hvordan den kan erfares.

25 VISNINGER Del 8

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!