Episode

Livsretning 6 - Suksess

Hva du kan forvente:

Hjelp til å oppnå ditt fulle potensial.

Vi vil se på mange sider ved suksess – hvordan du uttrykker hvem du er, hvordan du forholder deg til menneskene du omgir deg med, rollen du har på arbeidsstedet ditt, ditt personlige liv og hvordan du disponerer din tid.

Hjelp til å komme i kontakt med dine dypere verdier som en nøkkel til å nå ditt fulle potensial

Målet er å få hjelp til å oppnå ballanse, vedvarende tilfredshet og lykke.

10 VISNINGER Del 4

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!