Episode

Mission Spotlight (2) - Å redde liv og lemmer

Diabetes 2 er et stort helseproblem i Den sørlige stillehavsregionen, som har verdens største opphopning av denne diagnosen. Adventistkirken har besluttet å bekjempe dette og forbedre folkehelsen her.

26 VISNINGER Del 1

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!