Episode

Mission Spotlight (1) - Den viktige omsorgsgruppen

En rapport fra sykehuset i Mwanza, Tanzania. De mottok midler fra 13. Sabbatsoffer i 2013 for å bygge et sårt tiltrengt sykehus. Dette er vitnesbyrdet om det flotte arbeidet der.

37 VISNINGER Del 1

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!