Episode

Mission Spotlight (1) - Det er for tidlig til å lære noe

Det kommer stadig flere elever til et språksenter utenfor Laos. Klasserommene brukes på rundgang, og undervisningen må starte kl. 04:00 om morgenen for å få plass til alle. De trenger større skolebygning.

39 VISNINGER Del 0

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!