Episode

Tangert - Hvilke følger får det hvis borgerlig vigsel blir obligatorisk?

Stålsettutvalget foreslår å gjøre borgerlig vigsel obligatorisk i Norge. Hvilke følger vil dette få for dem som vil gifte seg, hvis det blir innført?

16 VISNINGER Del 4

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!