Episode

Tangert - Økte tollfrikvoter

Fremskrittspartiet ønsker å innføre EU-kvoter for innførsel av alkohol fra utlandet. Hans Olav Fekjær fra Actis og Sten Magne Berglund fra Blå Kors vurderer hva denne formidable økningen av tillatt innførsel vil kunne bety.

3 VISNINGER Del 2

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!