Episode

Tidens Tale TV – Hva er en sjel?

Enkelte filosofer og vitenskapsfolk mener at mennesket ikke har høyere verdi enn andre pattedyr. Men dette stemmer dårlig med Bibelen, som sier at vi er skapt i Guds bilde.  Programleder Widar Ursett har med seg Sven-Inge Frantzen i studio.

13 VISNINGER Del 4

Kontakt oss

Please don't fill in the following two fields!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi vil gjerne høre fra deg!