Nordic Health Congress
 

Nordic Health Congress / 24. juni 2016

Adventist health professionals and pastors met in Oslo for the Nordic Health Congress in 2017. Doctors, nurses, physiotherapists, dieticians and pastors were among the professionals who voted to establish the Seventh-day Adventist Health Professionals' Association. Tor Tjeransen reports.

 
Tangert - Menneskeverd og abort
 

Tangert - Tro & Samfunn / 18. mars 2014

Menneskeverdet må holdes ved like og styrkes i vår bevissthet i dagens samfunn. Tangert har vært på utdelingen av livsvernprisen til Signe og Geir Lippestad. Tor Tjeransen har med seg inf. ansvarlig Maria Victoria Aanje i studio.

 
Tangert - Menneskeverdet under press
 

Tangert - Tro & Samfunn / 18. mars 2014

Menneskeverdet er den mest grunnleggende verdi, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i denne utgaven av Tangert. Programleder Tor Tjeransen har med seg Maria Victoria Aanje, informasjonsansvarlig i organisasjonen Menneskeverd.

 
Tangert - Overgrep - Hva skal jeg gjøre?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. januar 2014

Vi snakker med Elisabeth Torp, leder for Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, om hva en person som har opplevd et overgrep bør gjøre.

 
Tangert - Overgrep i menigheten
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. januar 2014

Hva skal du gjøre hvis du får kjennskap til at en betrodd person i din menighet har forgrepet seg på et annet menneske, seksuelt eller voldelig? Elisabeth Torp, leder for Kirkelig Ressurssenter, gir noen av svarene.

 
Tangert - Hvilke følger får det hvis borgerlig vigsel blir obligatorisk?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 4. desember 2013

Stålsettutvalget foreslår å gjøre borgerlig vigsel obligatorisk i Norge. Hvilke følger vil dette få for dem som vil gifte seg, hvis det blir innført?

 
Tangert - Blir borgerlig vigsel obligatorisk?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 4. desember 2013

Stålsettutvalget foreslår å gjøre borgerlig vigsel obligatorisk i Norge. Hva er bakgrunnen for forslaget, og hvordan stiller trossamfunnene seg til en slik mulighet?

 
Tangert - Kommer bistandskronene fram?
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. november 2013

Når bøssebærerne banker på vår dør, vil vi vite om pengene vi gir kommer fram. Kommunikasjonsrådgiver Gry Haugen i ADRA Norge forklarer hvordan hennes hjelpeorganisasjon sørger for å få mest mulig ut av hver krone du gir.

 
Tangert - ADRA Skole i Sør-Sudan
 

Tangert - Tro & Samfunn / 14. november 2013

I Sør-Sudan er det mangel på både lærere og elever. ADRA Norge gir et viktig bidrag til å utvikle landet ved å sørge for lærerutdanning til voksne og motivere jenter til å gå på skolen. Arbeidet bidrar til fred i regionen.