Forandret av Jesus
 

Årsmøtene 2015 / 7. august 2015

Reidar J. Kvinge holder tale til menigheten etter at han er gjenvalgt som unionsleder. Han utfordrer menigheten ved å ta utgangspunkt i vers fra ordspråksboken.

 
Ettermiddagsmøte
 

Årsmøtene 2015 / 7. august 2015

Harald Giesebrecht beskriver frelsen som en redning fra et gisseldrama, og Vanja Andersen intervjuer flere aktive menighetsmedlemmer og ledere for tidsskriftet Adventungdom.

 
Mellom bibelstudiet og prekenen
 

Årsmøtene 2015 / 7. august 2015

Flere av årsmøtets aktører forteller om noe av det de brenner for. Blant annen har Tore Molstad Andresen et intervju med den nyvalgte lederen for DNU.

 
Jesu oppgave
 

Årsmøtene 2015 / 7. august 2015

Nina Myrdal og søsteren Linnea Helgesen leder årsmøtets bibelstudium. De har med seg fire personer på plattformen for å studere forskjellige sider av Jesu lære.

 
Kast nettet på den andre siden
 

Årsmøtene 2015 / 7. august 2015

Bjørn Ottesen taler på kveldsmøtet ved årsmøtesamlingen i Nordnorsk distrikt. Den som vil følge Jesus må ofte gå nye og ukjente veier.

 
Se Guds rike
 

Årsmøtene 2015 / 7. august 2015

Bjørn Ottesen taler på gudstjenesten. Han tar utgangspunktet i Jesu møte med Nikodemus og fokuserer på hvordan han viser menneskene himmelriket. Etter talen følger et intervju med Ottesen.

 
Jesus - læremesteren
 

Årsmøtene 2015 / 7. august 2015

Vi er med på bibelstudiet på årsmøtet. Nina Myrdal, leder for sabbatskoleavdelingen i DNU, og Tom Angelsen (leder av NND) holder i de mange trådene.

 
Hva er det denne pratmakeren sier?
 

Årsmøtene 2015 / 7. august 2015

Bjørn Ottesen, leder for teologiavdelingen på Newbold College, er hovedtaler ved årsmøtet. I åpningstalen trekker han paralleller fra Paulus' tale til Athenerne, til vår menighets ønske om å nå ut med evangeliet til dagens mennesker.