Bibelselskapet - Kan vi vite sikkert at Jesus har levd?
 

Bibelselskapet / 8. januar 2014

Manus og presentasjoner er utarbeidet av bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten i Bibelselskapet. Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet, forteller.

 
Bibelselskapet - Hvordan kan vi vite at bøkene om Jesus ikke er blitt forandret?
 

Bibelselskapet / 8. januar 2014

Hvordan kan vi vite at bøkene i Det nye testamentet ikke er blitt forfalsket gjennom historien? Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet, forteller.

 
Bibelselskapet - Hvordan kan en vite hvor gammelt et bibelsk manuskript er?
 

Bibelselskapet / 8. januar 2014

Det er funnet flere tusen håndskrevne greske manuskripter av Det nye testamentet, fra før boktrykkekunsten ble oppfunnet på 1400-tallet. Men nesten ingen av dem er datert. Hvordan kan vi vite når de ble skrevet? Hans J. Sagrusten, bibeloversetter i Bibelselskapet, forteller.

 
Bibelselskapet - Hvor vanskelig er det egentlig å oversette Bibelen?
 

Bibelselskapet / 8. januar 2014

Manus og presentasjoner er utarbeidet av bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten i Bibelselskapet. Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet, forteller.

 
Bibelselskapet - Hvor store forskjeller er det mellom Bibelens manuskripter?
 

Bibelselskapet / 8. januar 2014

Manus og presentasjon er utarbeidet av bibelbrukskonsulent Hans J. Sagrusten i Bibelselskapet.

 
Bibelselskapet - Hvor lenge etter Jesu liv ble bøkene om ham skrevet?
 

Bibelselskapet / 8. januar 2014

De fire bøkene i Bibelen som forteller om Jesus, kalles evangelier. «Det gode budskapet» betyr det. Men hvor lenge etter at Jesus gikk omkring på jorda, ble de egentlig skrevet? Ingeborg Mongstad-Kvammen, PhD, generalsekretær i Bibelselskapet, forteller.

 
Bibelselskapet - Hvilken tekst blir Bibelen oversatt fra?
 

Bibelselskapet / 8. januar 2014

Mange har hørt om den nye bibeloversettelsen som kom i 2011, men har du tenkt over hvilken tekst Bibelen blir oversatt fra? Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet, forteller.

 
Bibelselskapet - Hva skjedde under kirkemøtet i Nikea?
 

Bibelselskapet / 8. januar 2014

Mange tenker at Bibelen ble forandret under kirkemøtet i Nikea i år 325 e.Kr. Hva er bakgrunnen for denne ideen, og går det an å motbevise den i dag? Hans J. Sagrusten, bibeloversetter i Bibelselskapet, forteller.

 
Bibelselskapet - Fjerner hver ny bibeloversettelse seg lengre fra originalen?
 

Bibelselskapet / 8. januar 2014

Mange tenker seg at bibeloversettelse foregår som «hviskeleken». De ser for seg at Bibelen blir oversatt fra en utgave til den neste i en lang, lang rekke, og at innholdet blir mindre og mindre pålitelig, etter som hundreårene går. Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet, forteller.