Bibelstudier (1) - Evangeliet fra Patmos
 

Bibelstudier - Åpenbaringen / 16. november 2018

Johannes fikk sine profetiske syner for over 1900 år siden da han var forvist til klippeøya Patmos.

 
Bibelstudier (2) - Mellom lysestakene
 

Bibelstudier - Åpenbaringen / 16. november 2018

Fangen på Patmos fikk et syn hvor han så den oppstandne Kristus i helligdommen i himmelen.

 
Bibelstudier (3) - Guds folk i byer
 

Bibelstudier - Åpenbaringen / 16. november 2018

Fra Patmos sendte Jesus via Johannes et brev med syv budskaper til sitt folk.

 
Bibelstudier (4) - Lammet på tronen
 

Bibelstudier - Åpenbaringen / 16. november 2018

Nå skifter synet fra jorden til himmelen og fokuserer på "det som heretter skal skje".

 
Bibelstudier (5) - De syv seglene
 

Bibelstudier - Åpenbaringen / 16. november 2018

Kristus er klar til å åpne seglene på den forseglede bokrullen. Rullen inneholder frelsesplanen.

 
Bibelstudier (6) - Guds folk beseglet
 

Bibelstudier - Åpenbaringen / 16. november 2018

Hvem kommer ut av den siste store trengsel?

 
Bibelstudier (7) - De syv basunene
 

Bibelstudier - Åpenbaringen / 16. november 2018

Guds lidende folk må stå fast og tro at Gud hører sitt folks bønner.

 
Bibelstudier (8) - Satan, en beseiret fiende
 

Bibelstudier - Åpenbaringen / 16. november 2018

Satan finnes, og han står bak all ondskap og opprør i universet.

 
Bibelstudier (9) - Satan og hans to allierte
 

Bibelstudier - Åpenbaringen / 16. november 2018

"Dragen ble rasende på kvinnen og dro ut for å føre krig mot ... de som følger ... Jesus."