Bibelstudier (1) - Evangeliet fra Patmos
 

Bibelstudier - Åpenbaringen / 16. november 2018

Johannes fikk sine profetiske syner for over 1900 år siden da han var forvist til klippeøya Patmos.

 
Bibelstudier (2) - Mellom lysestakene
 

Bibelstudier - Åpenbaringen / 16. november 2018

Fangen på Patmos fikk et syn hvor han så den oppstandne Kristus i helligdommen i himmelen.

 
Bibelstudier (3) - Guds folk i byer
 

Bibelstudier - Åpenbaringen / 16. november 2018

Fra Patmos sendte Jesus via Johannes et brev med syv budskaper til sitt folk.

 
Bibelstudier (4) - Lammet på tronen
 

Bibelstudier - Åpenbaringen / 16. november 2018

Nå skifter synet fra jorden til himmelen og fokuserer på "det som heretter skal skje".