Bibelstudier (1) - Dere skal være mine vitner
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Jesu misjon på jorden var avsluttet. Gud ville snart sende Den hellige ånd til de troende.

 
Bibelstudier (2) - Pinse
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

"Pinse" kommer av ordet pentēkostē, det greske ordet for den jødiske ukefesten, førstegrødens dag.

 
Bibelstudier (3) - Livet i urkirken
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Urkirken kunne ikke ha hatt en sterkere følelse av at det hastet.

 
Bibelstudier (4) - De første kirkelederne
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Mange av dem som ble omvendt på pinsedagen var hellenistiske jøder. Det bød på utfordringer.

 
Bibelstudier (5) - Paulus - omvendelsen
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Omvendelsen av Saulus av Tarsos var en av de største hendelsene i urkirken.

 
Bibelstudier (6) - Peter
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Hedningenes omvendelse var det som skapte størst røre i urkirken.

 
Bibelstudier (7) - Paulus’ første misjonsreise
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Vår første rapport om at mange hedninger slutter seg til troen, er fra Antiokia.

 
Bibelstudier (8) - Apostelmøtet i Jerusalem
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Etter over to år kom Paulus og Barnabas tilbake til Antiokia i Syria.

 
Bibelstudier (9) - Den andre misjonsreisen
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

I Antiokia tok Paulus og Barnabas seg av kirken og drev misjonsarbeid.