Bibelstudier - Gud er misjonær av natur
 

Bibelstudier - Bibelske misjonærer / 12. mai 2015

Alene ville vi ikke hatt noen sjanse mot de kreftene som står oss imot. Men vi er ikke alene i et kaldt og ugjestmildt univers. Gud har en frelsesplan.

 
Bibelstudier - Abraham - Den første misjonær
 

Bibelstudier - Bibelske misjonærer / 12. mai 2015

Tre av verdens store religioner (jødedommen, kristendommen og islam) regner Abraham som stamfar. Han er også den første reisende misjonær.

 
Bibelstudier - Uventet misjonær
 

Bibelstudier - Bibelske misjonærer / 12. mai 2015

Historiene om profeten Elisja har til alle tider talt til både barn og voksne. I dagens studie ser vi på profetens møte med syreren Naaman.

 
Bibelstudier - Historien om Jona
 

Bibelstudier - Bibelske misjonærer / 12. mai 2015

Historien om Jona er beretningen om en profet som går langt ut av sin trivselssone. Han rømte fra Gud, men fant tilbake.

 
Bibelstudier - Landflyktige Misjonærer
 

Bibelstudier - Bibelske misjonærer / 12. mai 2015

Profeten Daniels bok er på mange måter en håndbok i misjonsarbeid. Under de vanskeligste forhold var Daniel trofast mot sitt kall.

 
Bibelstudier - Ester og Mordekai
 

Bibelstudier - Bibelske misjonærer / 12. mai 2015

Dette er historien om den fattige jenta som ble dronning, - og misjonær. Hennes unike posisjon satte henne på en stor prøve og gjorde at hun kunne redde sitt eget folk fra utslettelse.

 
Bibelstudier - Jesus - den største misjonæren
 

Bibelstudier - Bibelske misjonærer / 12. mai 2015

Skriften viser at misjon er et sentralt anliggende for Treenigheten, Faderen, Sønnen, og Den hellige ånd. Jesu liv på jorden var misjon.

 
Bibelstudier - Tverrkulturell misjon
 

Bibelstudier - Bibelske misjonærer / 12. mai 2015

I sin virksomhet var Jesus ofte i kontakt med folk av fremmede kulturer. Han ba selv sine etterfølgere om å bringe hans budskap til "alle nasjoner, tunger og folk".

 
Bibelstudier - Peter og hedningene
 

Bibelstudier - Bibelske misjonærer / 12. mai 2015

Peter var den første apostelen som forkynte frelsen for hedningene. Han fortsatte som en av kirkens ledere i en årrekke etter at den ble stiftet, også etter at Paulus ble den store hedningmisjonæren.