Bibelstudier - De to paktene
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 3. mai 2017

Kristne som forkaster GT, tror ofte at Sinai-loven er uforenlig med evangeliet.

 
Bibelstudier - Frihet i Kristus
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 3. mai 2017

Paulus henviser til betydningen av å verne om den «friheten» vi har i Kristus Jesus.

 
Bibelstudier - Livet i Ånden
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 3. mai 2017

Paulus forsikrer om at vi ikke behøver å være slaver under synden.

 
Bibelstudier - Evangeliet og menigheten
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 3. mai 2017

Menigheten bør være et sted hvor Ånden får oss til å sette andre høyere enn oss selv.

 
Bibelstudier - Stolt av korset
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 27. april 2017

Paulus innprenter at korset er sentrum for Guds redningsaksjon. Jesu offer skulle gjenreise menneskets opprinnelige fullkommenhet og gi mer enn seier.