Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / Adventist

Bibelstudier - Paulus: Hedningenes apostel
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 3. mai 2017

Paulus forfulgte de kristne, men ble selv en som var villig til å gi sitt liv for Jesus.

 
Bibelstudier - Paulus’ myndighet og evangelium
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 3. mai 2017

Vranglærere hadde utfordret Paulus’ plan om å la hedningene slutte seg til menigheten.

 
Bibelstudier - Evangeliets enhet
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 3. mai 2017

Det er rom for mangfold i enheten, men det må ikke skje på bekostning av evangeliet.

 
Bibelstudier - Rettferdiggjørelse ved tro alene
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 3. mai 2017

Nøkkelordene er rettferdiggjørelse, rettferdighet, lovgjerninger, og tro på Jesus.

 
Bibelstudier - Gammeltestamentlig tro
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 3. mai 2017

Vi tilhører Herren, både på grunn av skapelsen og på grunn av gjenløsningen.

 
Bibelstudier - Løftet kom først
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 3. mai 2017

Mennesker bryter ofte sine løfter. Det gjør Gud aldri.

 
Bibelstudier - Veien til tro
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 3. mai 2017

Uten Guds lov ville vi ikke ha hatt noe evangelium. Evangeliet kan ikke forstås uten loven.

 
Bibelstudier - Fra slaver til arvinger
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 3. mai 2017

Paulus forteller galaterne at de ikke bør oppføre seg som slaver, men som Guds barn.

 
Bibelstudier - Paulus’ sjelesørgeriske appell
 

Bibelstudier - Evangeliet i Galaterbrevet / 3. mai 2017

Paulus viser hyrdens omsorg for galaterne og vil hjelpe dem han er glad i.