Bibelstudier (1) - Den kosmiske konflikten
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

Vi ser på det bibelske verdensbildet: Synd og lidelse, men også kjærlighetens endelige triumf.

 
Bibelstudier (2) - Daniel og endetiden
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

Kong Nebukadnesar hadde en drøm som Gud viste Daniel tydningen av. Ikke rart drømmen er legendarisk.

 
Bibelstudier (3) - Jesus og Åpenbaringen
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

Det gamle testamentet er nøkkelen til å forstå Åpenbaringsboken, og ikke minst Jesus.

 
Bibelstudier (4) - Frelsen og endetiden
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

Kjærligheten er ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss først.

 
Bibelstudier (5) - Kristus i helligdommen i himmelen
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

Bibelen taler om Kristi rolle som øversteprest i helligdommen i himmelen.

 
Bibelstudier (6) - Loven «forandret»
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

Guds lov, De ti bud, står sentralt i vår forståelse av endetidens hendelser.

 
Bibelstudier (7) - Matteus 24 og 25
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

I Matt 24 og 25 sier Jesus viktige sannheter om endetiden og om hvordan man kan være forberedt.

 
Bibelstudier (8) - Tilbe skaperen
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

Gud åpenbarer sannhet for menneskeheten når vi trenger det. En engel har et budskap.

 
Bibelstudier (9) - Endetidens bedrag
 

Bibelstudier - Forberedelse for endetiden / 7. februar 2018

Vi ser på noen av djevelens mest effektive bedrag og hvordan vi kan beskytte oss mot dem.