Bibelstudier (1) - Materialismens påvirkning
 

Bibelstudier - Hjertets motiver / 17. november 2017

Jakten på penger kan fort vokse seg ut av sunne dimensjoner og føre til personlig nederlag.

 
Bibelstudier (2) - Jeg ser, jeg ønsker, jeg tar
 

Bibelstudier - Hjertets motiver / 17. november 2017

Kærligheten til penger og materielle ting kan komme fra ulike hold.

 
Bibelstudier (3) - Gud eller mammon?
 

Bibelstudier - Hjertets motiver / 17. november 2017

Kristi ord til den griske rikmannen som samlet seg skatter, burde skremme noen hver.

 
Bibelstudier (4) - Unnslippe verdens vis
 

Bibelstudier - Hjertets motiver / 17. november 2017

Satan mislyktes med Jesus. Vårt håp er at vi som Jesus kan kjempe iført Guds rustning og i hans kraft.

 
Bibelstudier (5) - Forvaltere etter Edens hage
 

Bibelstudier - Hjertets motiver / 17. november 2017

Adam og Evas første jobb i Edens hage var et forvalteroppdrag.

 
Bibelstudier (6) - Kjennetegnene på en forvalter
 

Bibelstudier - Hjertets motiver / 17. november 2017

Forvaltere har sitt varemerke og sine kjennetegn, akkurat som i handelsverdenen i dagliglivet.

 
Bibelstudier (7) - Ærlig mot Gud
 

Bibelstudier - Hjertets motiver / 17. november 2017

Hva er et ærlig hjerte, og hvordan viser det seg? Hvordan viser vi ærlighet overfor Gud?

 
Bibelstudier (8) - Tiendens effekt
 

Bibelstudier - Hjertets motiver / 17. november 2017

Å betale tiende er et uttrykk for tro. Gud ber om kun en tiendedel av vår inntekt.

 
Bibelstudier (9) - Takknemlighetsoffer
 

Bibelstudier - Hjertets motiver / 17. november 2017

Gud er en Gud som gir. Denne sannheten ses best i Jesu offer.