Bibelstudier - Jeremias profetiske kall
 

Bibelstudier - Jeremia / 14. august 2015

Vi vet mer om Jeremia enn om noen annen GT profet. Jeremia fikk så stor historisk betydning at han fremdeles var en høyt aktet profet på Jesu tid. Men menneskelig sett var resultatene magre.

 
Bibelstudier - Krisen
 

Bibelstudier - Jeremia / 14. august 2015

Kaotiske tilstander utviklet seg etter syndefallet. Krisens omfang kan best ses i lys av hva det kostet å få oss ut av den: Jesu død på korset. Slik var det også på Jeremias tid. Guds folk var truet av indre og ytre fiender.

 
Bibelstudier - Judas fem siste konger
 

Bibelstudier - Jeremia / 14. august 2015

De dårlige kongene over Juda på Jeremias tid viste ingen anger, selv om det ble stadig mer tydelig at deres handlinger førte landet ut i de ulykkene som Herren hadde advart om gjennom Jeremia.

 
Bibelstudier - Irettesettelse og hevn
 

Bibelstudier - Jeremia / 14. august 2015

Guds profeter hadde ofte en utakknemlig jobb: Å irettesette. Profeten Jeremia var intet unntak. Han ble møtt med bitter motstand, også fra de åndelige lederne.

 
Bibelstudier - Flere plager for profeten
 

Bibelstudier - Jeremia / 14. august 2015

Den som vil gjøre det som er rett blir ofte utsatt for urimelige og urettferdige plager og prøvelser. Men man må ikke stå alene med følelsen av meningsløshet når man kjenner Gud. Jeremia måtte lide, men fant sin styrke hos Gud.

 
Bibelstudier - Symbolske handlinger
 

Bibelstudier - Jeremia / 14. august 2015

Bibelen er full av symboler. Hele helligdomstjenesten var en symbolsk profeti om frelsesplanen. I dette programmet ser vi se på noen av symbolene, hva de var, hva de betydde og hva de kan lære oss.

 
Bibelstudier - Krisen trekker ut
 

Bibelstudier - Jeremia / 14. august 2015

Guds tjeners lidelser og prøvelser fortsetter. Nesten hele Jeremias bok handler om profetens problemer med å få folk til å høre det Gud ville fortelle dem av kjærlighet og omsorg.

 
Bibelstudier - Josjias reformer
 

Bibelstudier - Jeremia / 14. august 2015

Alle foreldre vet hvor tungt det er å se barna ta valg som de vet vil skade dem. Dette er en ulykksalig følge av at vi har fri vilje. Fri vilje betyr ingenting hvis vi ikke kan velge galt.

 
Bibelstudier - Jeremias åk
 

Bibelstudier - Jeremia / 14. august 2015

Guds profeter forkynte ikke bare med ord, men også med handlinger. Det var en måte å formidle poenget på. Jeremia ble bedt om å bære et åk av tre. Hvorfor?