Bibelstudier - Da alt blir gjenopprettet
 

Bibelstudier - Kirkens plass i samfunnet / 11. mai 2016

Det glade budskapet er at det onde vi ser i verden ikke er permanent. Men vi venter ikke til Jesu gjenkomst før gjenopprettelsen begynner.

 
Bibelstudier - Gjenopprette herredømmet
 

Bibelstudier - Kirkens plass i samfunnet / 11. mai 2016

Da han ble skapt, fikk Adam herredømme over jorden. Alt som gikk tapt ved den første Adam, skal bli gjenreist av den andre.

 
Bibelstudier - Rettferd og barmhjertighet i GT (del 1)
 

Bibelstudier - Kirkens plass i samfunnet / 11. mai 2016

Sosial rettferd har alltid preget Guds lover og hans ideal for sitt folk. Sosial rettferd er Guds opprinnelige plan for menneskenes samfunn: en verden der grunnleggende behov blir dekket, folk har det godt og det hersker fred.

 
Bibelstudier - Rettferd og barmhjertighet i GT (del 2)
 

Bibelstudier - Kirkens plass i samfunnet / 11. mai 2016

En menighets legende virksomhet kan begynne i det små, men den kan vokse og endre hele nærmiljøet! Guds ånd kan på denne måten virke gjennom menigheten.

 
Bibelstudier - Jesus om oppsøkende virksomhet
 

Bibelstudier - Kirkens plass i samfunnet / 11. mai 2016

Jesus dro omkring i hele sitt område og underviste om Guds rike samtidig som han hjalp folk ut av den sosiale nøden. Jesus var opptatt av både deres nåværende og fremtidige situasjon.

 
Bibelstudier - Jesus minglet med folk
 

Bibelstudier - Kirkens plass i samfunnet / 11. mai 2016

Jesus ble kraftig kritisert fordi han viste omsorg for både «tollere og syndere». Mest av alt tok han seg av de svake og forkomne.

 
Bibelstudier - Jesus ville deres beste
 

Bibelstudier - Kirkens plass i samfunnet / 11. mai 2016

Et fellesskap som ikke eksisterer for sin egen skyld. Dette bør være definisjonen for alle kristne menigheter som søker å ligne sin Herre.

 
Bibelstudier - Jesus viste medfølelse
 

Bibelstudier - Kirkens plass i samfunnet / 11. mai 2016

Jesus hadde inderlig medfølelse med mennesker han kom i kontakt med. Men kun medfølelse hjelper ingen. Medfølelsen førte til handling.

 
Bibelstudier - Jesus viste omsorg for deres behov
 

Bibelstudier - Kirkens plass i samfunnet / 11. mai 2016

Folk presset seg frem for å komme nær Jesus og få hans oppmerksomhet. De hadde erfart at han hjalp dem med deres virkelige og følte behov.