Bibelstudier - Korsfestet og oppstanden
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5 LIKER

Helt fra barnsben av visste Jesus at han var kommet til jorden for å oppfylle sin Fars vilje. Tross sitt engasjement for menneskeheten ble han korsfestet. Men døden kunne ikke holde på ham. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Jesus, læremesteren
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5 LIKER

Folk flokket seg omring Jesus for å høre ham undervise. Han talte med myndighet og på en måte som skilte seg ut fra alle andre lærere. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Jesu oppgave
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5 LIKER

Jesus kom for å finne de bortkomne og for å berge dem hjem. Kort sagt er dette målsettingen for at Jesus kom til jorden. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Jesus, Den hellige ånd, og bønn
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5 LIKER

Lukas forteller om Den Hellige Ånds betydning for Jesus flere ganger enn de andre evangelistene. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Dåpen og fristelsene
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5 LIKER

Lukas setter Jesus i profetisk lys når han forteller om døperen Johannes som skulle forberede frelserens komme. Kallet om omvendelse, en ny livsstil som må erkjennes, går ut til verden. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Jesu komme
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5 LIKER

Lukas, som selv ikke var jøde, presenterte Jesu komme for de som ikke hadde hørt om løftet om Messias. Foruten å være lege, var Lukas også en grundig historiker. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Guds rike
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 4 LIKER

Guds rike er ulikt alle andre riker verden har kjent. I Jesu forkynnelse er ikke Guds rike bare et utrykk for himmelen, men også for Guds handling i historien. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Å følge Jesus i hverdagen
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 4 LIKER

Jesus kom for å vise oss hvordan Gud er. Så vi vil velge ham som Herre. Han kom for å vise oss Guds natur som er kjærlighet. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Kvinner i Jesu virksomhet
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 4 LIKER

Lukas evangelium kalles noen ganger kvinneevangeliet. Det er fordi Lukas gir så mye plass til Jesu omsorg for kvinner og deres behov og engasjement. Terje Bjerka er programleder.