Bibelstudier - Jesu komme
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5. mars 2015

Lukas, som selv ikke var jøde, presenterte Jesu komme for de som ikke hadde hørt om løftet om Messias. Foruten å være lege, var Lukas også en grundig historiker. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Hvem er Jesus Kristus
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5. mars 2015

Å tro at Jesus var en stor lærer og en god mann, er ikke nok. Vårt svar på hvem Jesus virkelig er, avgjør vår skjebne. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Å følge Jesus i hverdagen
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5. mars 2015

Jesus kom for å vise oss hvordan Gud er. Så vi vil velge ham som Herre. Han kom for å vise oss Guds natur som er kjærlighet. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Kristus som herre over sabbaten
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5. mars 2015

Selv om Lukas skrev for ikke-jøder, snakker han om sabbaten som allmenngyldig. Jesu første komme medførte ikke noen endring av hviledagen. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Kvinner i Jesu virksomhet
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5. mars 2015

Lukas evangelium kalles noen ganger kvinneevangeliet. Det er fordi Lukas gir så mye plass til Jesu omsorg for kvinner og deres behov og engasjement. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Dåpen og fristelsene
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5. mars 2015

Lukas setter Jesus i profetisk lys når han forteller om døperen Johannes som skulle forberede frelserens komme. Kallet om omvendelse, en ny livsstil som må erkjennes, går ut til verden. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Korsfestet og oppstanden
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5. mars 2015

Helt fra barnsben av visste Jesus at han var kommet til jorden for å oppfylle sin Fars vilje. Tross sitt engasjement for menneskeheten ble han korsfestet. Men døden kunne ikke holde på ham. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Jesus, læremesteren
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5. mars 2015

Folk flokket seg omring Jesus for å høre ham undervise. Han talte med myndighet og på en måte som skilte seg ut fra alle andre lærere. Terje Bjerka er programleder.

 
Bibelstudier - Jesus i Jerusalem
 

Bibelstudier - Lukasevangeliet / 5. mars 2015

Den siste uken i Jesu jordeliv utspant seg i Jerusalem. Ingen andre på jorden enn Jesus selv forsto til fulle hva som sto på spill. Den kosmiske konflikten mellom godt og ondt ble brakt til et klimaks. Terje Bjerka er programleder.