Bibelstudier - En arv som ikke forgår
 

Bibelstudier - Mat sauene mine / 27. april 2017

Når vi leser Peter, bør vi finne ut så mye som mulig om brevets historiske sammenheng. Sigrund Eckhoff er programleder.

 
Bibelstudier - Et kongelig presteskap
 

Bibelstudier - Mat sauene mine / 27. april 2017

Peter var preget av jødisk kultur, religion og historie og omtaler de kristne som hellige, og som Guds eget folk. Sigrund Eckhoff er programleder.

 
Bibelstudier - Sosiale relasjoner
 

Bibelstudier - Mat sauene mine / 27. april 2017

Hvordan skal kristne forholde seg til undertrykkende og korrupte myndigheter? Peter tar opp også mange andre spørsmål som ble diskutert i hans samtid. Sigrund Eckhoff er programleder.

 
Bibelstudier - Livet med Gud
 

Bibelstudier - Mat sauene mine / 27. april 2017

Peter la vekt på at Jesus forandrer menneskers liv på tross av alle omstendigheter. Dette var et hovedpoeng i Peters forkynnelse. Sigrund Eckhoff er programleder.

 
Bibelstudier - Lide for Kristus
 

Bibelstudier - Mat sauene mine / 27. april 2017

Forfølgelser og lidelse er en realitet for de kristne Peter skriver til. Det å være en kristen kunne være livsfarlig på Peters tid, og er det også mange steder i dag. Sigrund Eckhoff er programleder.

 
Bibelstudier - Lederen som tjener
 

Bibelstudier - Mat sauene mine / 27. april 2017

Studier av voksende menigheter peker nesten alltid på betydningen av en god ledelse. Dette lederskapet finner sin visjon i Gud og hans ord. Sigrund Eckhoff er programleder.

 
Bibelstudier - Jesus i Peters skrifter
 

Bibelstudier - Mat sauene mine / 27. april 2017

Jesus gjennomsyrer alt Peter skriver, han er den røde tråden gjennom brevet. Sigrund Eckhoff er programleder.

 
Bibelstudier - Vær den du er
 

Bibelstudier - Mat sauene mine / 27. april 2017

Peter viser hva Guds kraft kan gjøre i deres liv som har overgitt seg til Jesus. Han taler om at vi kan "få del i guddommelig natur".

 
Bibelstudier - Profetordet og skriften
 

Bibelstudier - Mat sauene mine / 27. april 2017

Peter var sikker på sin tro av to grunner: Han hadde vært øyenvitne til Jesu liv, og han hadde profetordet. Sigrund Eckhoff er programleder.