Bibelstudier - Davids sønn
 

Bibelstudier - Matteusevangeliet / 14. januar 2016

Matteus begynte med Jesu Kristi slektstavle. Han ga ingen fullstendig stamtavle, men nevner forfedre som de fleste ikke uten videre ville vedkjenne seg. Terje Bjerka er studieleder.

 
Bibelstudier - Jesus begynner sitt virke
 

Bibelstudier - Matteusevangeliet / 14. januar 2016

Meningen med livet og hvordan det skal leves har opptatt mennesket til alle tider. Vi kommer jo ikke til verden med en fiks ferdig bruksanvisning. Terje Bjerka er studieleder.

 
Bibelstudier - Bergprekenen
 

Bibelstudier - Matteusevangeliet / 14. januar 2016

Bergprekenen er den største preken som noensinne er holdt. Jesu ord gjorde et dypt inntrykk på hans samtidige. Terje Bjerka er studieleder.

 
Bibelstudier - Stå opp og gå!
 

Bibelstudier - Matteusevangeliet / 14. januar 2016

Hvordan vil en liste over det du frykter mest i livet se ut? På Guds liste står antakelig tap av evig liv for deg og meg. Terje Bjerka er studieleder.

 
Bibelstudier - Synlig og usynlig krig
 

Bibelstudier - Matteusevangeliet / 14. januar 2016

Matteus avdekker usynlige krefter og deres innvirkning på våre liv og våre beslutninger. Våre valg har stor betydning. Terje Bjerka er studieleder.

 
Bibelstudier - Hvile i Kristus
 

Bibelstudier - Matteusevangeliet / 14. januar 2016

Helligholdelse av hviledagen førte til konflikt. Jesus viser oss hvordan den skal holdes hellig. Terje Bjerka er studieleder.

 
Bibelstudier - Herre over jøder og hedninger
 

Bibelstudier - Matteusevangeliet / 14. januar 2016

Var Jesus sendt til jorda for først og fremst å frelse jødefolket? Hva med alle oss andre? Terje Bjerka er studieleder.

 
Bibelstudier - Peter og klippen
 

Bibelstudier - Matteusevangeliet / 14. januar 2016

Peter reagerte negativt på at Jesus gikk en død i møte som var planlagt "før tiden begynte". Terje Bjerka er studieleder.

 
Bibelstudier - Sjelens avguder
 

Bibelstudier - Matteusevangeliet / 14. januar 2016

Vi er alle påvirket av arv og miljø. Vi kan også påvirkes av Guds verk i hjertet ved å bli eksponert overfor Guds verdier, moral og standarder. Terje Bjerka er studieleder.