Bibelstudier - Herre over jøder og hedninger
 

Bibelstudier - Matteusevangeliet / 14. januar 2016

Var Jesus sendt til jorda for først og fremst å frelse jødefolket? Hva med alle oss andre? Terje Bjerka er studieleder.