Bibelstudier (1) - Gud skapte
 

Bibelstudier - Mine minste / 21. mai 2019

Vi er skapt i Guds bilde, og til å forvalte skaperverket.

 
Bibelstudier (2) - Oppskrift på en bedre verden
 

Bibelstudier - Mine minste / 21. mai 2019

Gud har alltid hatt noen han har hatt et spesielt forhold til.

 
Bibelstudier (3) - Sabbaten: frihetens dag
 

Bibelstudier - Mine minste / 21. mai 2019

Det siste Gud skapte i skapelsesuken, var sabbaten, til menneskenes glede.

 
Bibelstudier (4) - Barmhjertighet og rettferd i Salmene og Ordspråkene
 

Bibelstudier - Mine minste / 21. mai 2019

Salmene og Ordspråkene skildrer livet med Gud i hverdag og fest.

 
Bibelstudier (5) - Profetenes rop
 

Bibelstudier - Mine minste / 21. mai 2019

Profetenes skarpe ord og dristige budskaper, gjorde at de ikke kunne overses.

 
Bibelstudier (6) - Tilbe skaperen
 

Bibelstudier - Mine minste / 21. mai 2019

Profetene og den Gud de talte for, var rasende over urettferdigheten som ble gjort mot mennesker.

 
Bibelstudier (7) - Jesus og de som lider nød
 

Bibelstudier - Mine minste / 21. mai 2019

Det Jesus gjorde, førte til helt nødvendige endringer i folks liv.

 
Bibelstudier (8) - Den minste av disse
 

Bibelstudier - Mine minste / 21. mai 2019

Jesus oppfordrer oss til rettferdige handlinger, godhet og barmhjertighet.

 
Bibelstudier (9) - Tjeneste i menigheten i NT
 

Bibelstudier - Mine minste / 21. mai 2019

Misjonsbefalingen er blant Bibelens mest kjente tekster og har inspirert mange til innsats.