Bibelstudier (1) - Gud skapte
 

Bibelstudier - Mine minste / 6 LIKER

Vi er skapt i Guds bilde, og til å forvalte skaperverket.

 
Bibelstudier (3) - Sabbaten: frihetens dag
 

Bibelstudier - Mine minste / 5 LIKER

Det siste Gud skapte i skapelsesuken, var sabbaten, til menneskenes glede.

 
Bibelstudier (12) - Vis barmhjertighet
 

Bibelstudier - Mine minste / 3 LIKER

Bibelen er full av beskrivelser av Guds omsorg for de fattige og undertrykte.

 
Bibelstudier (7) - Jesus og de som lider nød
 

Bibelstudier - Mine minste / 3 LIKER

Det Jesus gjorde, førte til helt nødvendige endringer i folks liv.

 
Bibelstudier (5) - Profetenes rop
 

Bibelstudier - Mine minste / 3 LIKER

Profetenes skarpe ord og dristige budskaper, gjorde at de ikke kunne overses.

 
Bibelstudier (4) - Barmhjertighet og rettferd i Salmene og Ordspråkene
 

Bibelstudier - Mine minste / 3 LIKER

Salmene og Ordspråkene skildrer livet med Gud i hverdag og fest.

 
Bibelstudier (2) - Oppskrift på en bedre verden
 

Bibelstudier - Mine minste / 3 LIKER

Gud har alltid hatt noen han har hatt et spesielt forhold til.

 
Bibelstudier (13) - Et tjenerfellesskap
 

Bibelstudier - Mine minste / 2 LIKER

Men når vi samarbeider i et trosfellesskap kan vi være til stor velsignelse for dem rundt oss.

 
Bibelstudier (10) - Å leve evangeliet
 

Bibelstudier - Mine minste / 2 LIKER

Vi har tatt imot, derfor gir vi det vi har fått videre. Ikke for å fortjene noe selv.