Bibelstudier (10) - Å leve evangeliet
 

Bibelstudier - Mine minste / 21. mai 2019

Vi har tatt imot, derfor gir vi det vi har fått videre. Ikke for å fortjene noe selv.

 
Bibelstudier (11) - Livet i adventhåpet
 

Bibelstudier - Mine minste / 21. mai 2019

Jesus kunngjorde Guds rike som en realitet her og nå.

 
Bibelstudier (12) - Vis barmhjertighet
 

Bibelstudier - Mine minste / 21. mai 2019

Bibelen er full av beskrivelser av Guds omsorg for de fattige og undertrykte.

 
Bibelstudier (13) - Et tjenerfellesskap
 

Bibelstudier - Mine minste / 21. mai 2019

Men når vi samarbeider i et trosfellesskap kan vi være til stor velsignelse for dem rundt oss.