Bibelstudier - Krise i himmelen
 

Bibelstudier - Opprør og frelse / 13. november 2015

Så lenge alle skapte vesener underkastet seg kjærlighetens troskap, var det fullkommen harmoni i universet. Men det skulle bare én opprører til før alt var forandret.

 
Bibelstudier - Krisen i Edens hage
 

Bibelstudier - Opprør og frelse / 13. november 2015

Etter å ha skapt verden sa Gud at alt var "svært godt" (1 Mos 1,31). Men alt i verden er ikke "svært godt" nå. Verden preges mer og mer av kaos, usikkerhet, vold, krig, forurensning, undertrykkelse og utbytting.

 
Bibelstudier - Globalt opprør og patriarkene
 

Bibelstudier - Opprør og frelse / 13. november 2015

Ved syndefallet i Edens hage begynner jorden sin tragiske løpebane. I historien om Kain og Abel fører gudsdyrkelsen til splid og død, og slik fortsetter det gjennom historien.

 
Bibelstudier - Konflikt og krise: Dommerne
 

Bibelstudier - Opprør og frelse / 13. november 2015

I dommertiden i det gamle Israel var Debora var en av dommere. Folket hadde stor tillit til henne. Hun og Jael er helter mens mennene måtte oppmuntres til å tro.

 
Bibelstudier - Striden fortsetter
 

Bibelstudier - Opprør og frelse / 13. november 2015

Når vi sammenligner David, Elia, Hiskia, Ester og Nehemja, finner vi visse fellestrekk: Gud kan bruke "ubetydelige" mennesker til å demme opp for ondskapens bølge.

 
Bibelstudier - Seier i ødemarken
 

Bibelstudier - Opprør og frelse / 13. november 2015

Jesu fristelsene i ørkenen er kanskje Bibelens klareste fremstilling av den store konflikten mellom Kristus og Satan. Satan hadde gjort krav på verden, men Kristus kom for å vinne den tilbake. Det var det frelsesplanen gikk ut på.

 
Bibelstudier - Jesu lære og den store konflikt
 

Bibelstudier - Opprør og frelse / 13. november 2015

Denne uken skal vi se på noe av det Jesus lærte om praktiske forhold som vi sliter med. Dette kan hjelpe oss å kjenne og gjøre Guds vilje i den store striden.

 
Bibelstudier - Våpenkamerater
 

Bibelstudier - Opprør og frelse / 13. november 2015

Jesus arbeidet ikke alene. Han hadde mennesker som hjalp ham. Evangeliene viser disiplenes engasjement i og omkring hans liv, død og oppstandelse.

 
Bibelstudier - Den store konflikten og den første menighet
 

Bibelstudier - Opprør og frelse / 13. november 2015

Den største hindringen Jesus støtte på hos sine tilhengere var deres forutinntatte meninger. Disiplene tok liten notis av det Jesus sa når det ikke passet inn i deres oppfatning av hvem han var.