Bibelstudier - Visdommen kaller
 

Bibelstudier - Ordspråkene / 11. november 2014

Mens mange av Bibelens bøker er fulle av åndelige sannheter, er Salomos ordspråk pakket med jordnære råd til hverdagen. Tor Tjeransen er programleder.

 
Bibelstudier - Fra ører til føtter
 

Bibelstudier - Ordspråkene / 11. november 2014

Undervisning, eller utdanning - det vi hører - er avgjørende for hvordan vi lever. Tor Tjeransen er programleder.

 
Bibelstudier - Det står om liv eller død
 

Bibelstudier - Ordspråkene / 11. november 2014

Vår evige skjebne avhenger av de valg vi tar her nå. Forskjellen på å følge gode råd eller ikke kan være som forskjellen på liv og død. Tor Tjeransen er programleder.

 
Bibelstudier - Visdom fra Gud
 

Bibelstudier - Ordspråkene / 11. november 2014

Vektlegging av sannhetens "absolutter" går på tvers av mye moderne tenkning, spesielt i Vesten, hvor sannheten anses som relativ og kulturelt betinget. Tor Tjeransen er programleder.

 
Bibelstudier - De rettferdiges velsignelser
 

Bibelstudier - Ordspråkene / 11. november 2014

Visdom er rettferdighet, dårskap er synd og ondskap. Det hebraiske ordet zaddiq for "rettferdige" er stikkordet i våre tekster. Tor Tjeransen er programleder.

 
Bibelstudier - Det du får er ikke det du ser
 

Bibelstudier - Ordspråkene / 11. november 2014

Våre øyne og ører, faktisk alle sansene, gir oss bare et snevert utsnitt av det som er der ute. Tor Tjeransen er programleder.

 
Bibelstudier - Å håndtere strid
 

Bibelstudier - Ordspråkene / 11. november 2014

"Bedre er en tørr brødbit i ro og fred enn huset fullt av festmat og krangel." Ordspråkene fordømmer det ytre skinns bedrag. Tor Tjeransen er programleder.

 
Bibelstudier - Visdomsord
 

Bibelstudier - Ordspråkene / 11. november 2014

For en stor del er vi et produkt av vårt miljø. Selv om arv spiller en stor rolle, får vi våre verdier fra omgivelsene - hjem, skolegang, kultur. Studieleder er Tor Tjeransen.

 
Bibelstudier - Sanne ord
 

Bibelstudier - Ordspråkene / 11. november 2014

Noen av ordspråkene denne uken har paralleller i egyptiske tekster. "Sannheten" er universell. Det som er sant for israelitter, må også være sant for egyptere, ellers ville det ikke være sannheten. Tor Tjeransen er programleder.