Bibelstudier - Skapelsen og syndefallet
 

Bibelstudier - Samhold i Kristus / 14. august 2018

For å forstå kirkens enhet må vi begynne med Guds plan da han skapte.

 
Bibelstudier - Årsaker til splid
 

Bibelstudier - Samhold i Kristus / 14. august 2018

Profetene oppfordret Israels folk til å følge Guds anvisninger.

 
Bibelstudier - Må de alle være ett
 

Bibelstudier - Samhold i Kristus / 14. august 2018

Jesus ba om at hans etterfølgere måtte være ett.

 
Bibelstudier - Nøkkelen til enhet
 

Bibelstudier - Samhold i Kristus / 14. august 2018

I brevet til Efeserne er Paulus opptatt av enhet mellom jødekristne og kristne fra andre folkeslag.

 
Bibelstudier - Samhold i urkirken
 

Bibelstudier - Samhold i Kristus / 14. august 2018

Kirkens enhet er resultatet av en felles åndelig opplevelse i Jesus.

 
Bibelstudier - Samholdet illustrert
 

Bibelstudier - Samhold i Kristus / 14. august 2018

Bibelen bruker flere bilder og symboler for å vise kirkens samhold.

 
Bibelstudier - Når konfliktene kommer
 

Bibelstudier - Samhold i Kristus / 14. august 2018

Det kristne felleskapet skal råde også når det er uenighet og konflikt.

 
Bibelstudier - Troens enhet
 

Bibelstudier - Samhold i Kristus / 14. august 2018

Forskjellige tolkninger av Bibelen har vist seg å føre til store prøver i menigheten.

 
Bibelstudier - Det beste beviset
 

Bibelstudier - Samhold i Kristus / 14. august 2018

Menighetens samhold blir uttrykt i hverdagslivet, i kirkens misjon, og i forsoningen.