Bibelstudier (5) - Paulus - omvendelsen
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Omvendelsen av Saulus av Tarsos var en av de største hendelsene i urkirken.

 
Bibelstudier (6) - Peter
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Hedningenes omvendelse var det som skapte størst røre i urkirken.

 
Bibelstudier (7) - Paulus’ første misjonsreise
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Vår første rapport om at mange hedninger slutter seg til troen, er fra Antiokia.

 
Bibelstudier (8) - Apostelmøtet i Jerusalem
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Etter over to år kom Paulus og Barnabas tilbake til Antiokia i Syria.

 
Bibelstudier (9) - Den andre misjonsreisen
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

I Antiokia tok Paulus og Barnabas seg av kirken og drev misjonsarbeid.

 
Bibelstudier (10) - Den tredje misjonsreisen
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Dette er den siste misjonsreisen Apostlenes gjerninger omtaler hvor Paulus reiste som fri mann.

 
Bibelstudier (11) - Arrestert i Jerusalem
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Kort etter Paulus' første misjonsreise ble det klart at det var splid om hvordan hedningene skulle innlemmes i menigheten.

 
Bibelstudier (12) - Fange i Cæsarea
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Overflyttingen til Cæsarea innledet et to års fengselsopphold i Herodes' slottsborg.

 
Bibelstudier (13) - Til Roma
 

Bibelstudier - Apostlenes gjerninger / 19. april 2018

Paulus hadde lenge ønsket å besøke Roma, men pågripelsen i Jerusalem endret alt.