GENESIS 1 - Kan liv oppstå fra atomer og molekyler?
 

GENESIS - Evolusjon eller skapelse / 10. april 2008

Kan livet ha oppstått i en suppe av atomer og molekyler, eller må det en Skaper til for å gi liv?

 
GENESIS 2 - Varmelærens premisser for å skape liv
 

GENESIS - Evolusjon eller skapelse / 10. april 2008

Uten energi kan man ikke skape noe som helst, men hva om forholdene ligger til rette for det?

 
GENESIS 3 - Fjellets geologiske alder
 

GENESIS - Evolusjon eller skapelse / 10. april 2008

Noen tror jo at verden ble skapt for ca. 6000 år siden. Moderne metoder for å beregne alder på lagene i fjellene tilsier at de er millioner av år gamle. Er ikke Bibelen troverdig?

 
GENESIS 4 - Når jorden rystes og kommer i uballanse
 

GENESIS - Evolusjon eller skapelse / 10. april 2008

Naturkatastrofer har flyttet øyer og endret jordaksen. Har de bidratt til nye dyrearter eller kun påvirket hvilke dyr som overlever? Har de påvirket beregning av geologisk alder?

 
GENESIS 5 - Det manglende "missing link"
 

GENESIS - Evolusjon eller skapelse / 10. april 2008

Darwinismens "Missing Link" mangler. De fossile lagene i fjellet tyder på en utvikling, men kanskje tsunamien fra 2004 kan gi oss en bedre tolkning: Hvis dyrene rømte fra flommen, vil de best utrustede havne i de øverste lagene.

 
GENESIS 6 - Var det Darwins gartner eller Gud?
 

GENESIS - Evolusjon eller skapelse / 10. april 2008

Er "det naturlige utvalg" bare en omskrivelse av Gud? Eller skyldes skapelsen rene tilfeldigheter? Vi snakker med biologer om hva dataene egentlig betyr. Har det noe å si for moralen om det er en Gud eller ikke?

 
GENESIS 7 - Darwinisme, bioligisme og skapelse
 

GENESIS - Evolusjon eller skapelse / 10. april 2008

Vitenskapsteorien setter rammer for metodene i forskning. Hva har det å si for utviklingslæren? Vi snakker blant annet med en filosof som synes darwinistene har gått for langt i sin beskrivelse av hvordan vi er blitt til.

 
GENESIS 8 - Dinosaurenes fortvilte skjebne
 

GENESIS - Evolusjon eller skapelse / 10. april 2008

Dinosaurene forsvant plutselig, ingen forstår hvorfor. Vi ser på deres skjebne. Finnes det noen forklaring på hvorfor 200 dinosaurer ble gravlagt på samme sted? Skjedde dette i en storflom, eller ble dinosaurene utryddet over lang tid?

 
GENESIS 9 - Ingen vet hvordan Grand Canyon oppstod
 

GENESIS - Evolusjon eller skapelse / 10. april 2008

I Grand Canyon ser du snorrette lag av berg, men øverst er det kraftig erosjon. Hvordan Grand Canyon oppsto er det ingen som vet. Ingen kan forklare hvorfor noen lag ’mangler’ i fjellet. Landskapet roper på en fornuftig forklaring.