INTRO - Juleevangeliet i Matteus
 

INTRO 4Q18 / 22. januar 2019

Vanligvis leser vi juleevangeliet i Lukas, men historien om da Jesus ble født er også beskrevet i Matteus. Vanja forteller litt om hvordan Josef opplevde det hele.

 
INTRO - Gud kan gi oss fred
 

INTRO 4Q18 / 22. januar 2019

Adam deler en skummel opplevelse og hvordan deretter fikk oppleve følelsen av trygghet.

 
INTRO - Har du LEST juleevangeliet?
 

INTRO 4Q18 / 22. januar 2019

Har du lest juleevangeliet og tenkt over hva som VIRKELIG står der?

 
INTRO - Del evangeliet!
 

INTRO 4Q18 / 22. januar 2019

Få med deg at Maiken leser juleevangeliet fra både Lukas og Johannes : )

 
INTRO - Messiasprofetier
 

INTRO 4Q18 / 22. januar 2019

Kan du forestille deg hvordan det var å være en av gjeterne som fikk beskjed fra engelen om at en redningsmann var født?