Livsretning 1 - Mening
 

Livsretning / 8. april 2008

1.) Grunnlaget for personlig vekst. 2.) Hjelp til igjen å se på hva livet handler om for deg: Retningen i livet ditt, målene dine, dine unike talenter – dette er det første livsmestringstrinnet.

 
Livsretning 2 - Relasjoner
 

Livsretning / 8. april 2008

Her ser man på de viktige prinsippene som skal til for å bygge gode relasjoner i forretningsforbindelser, sosiale og romantiske forhold. Fokus er på praktiske ferdigheter. Målet er å hjelpe deg til å: 1. Få større selvforståelse og selv-aksept. 2. Lære viktige kommunikasjonsferdigheter. 3. Oppdage og bygge den omsorgsfulle kraften i aktiv lytting. 4. Å få en dypere forståelse av hva intimitet er og hvordan den kan erfares.

 
Livsretning 3 - Følelser (del 1)
 

Livsretning / 8. april 2008

Du vil forstå og komme i kontakt med egne følelser slik at du kan: 1. Gjenkjenne og overvinne depresjon. 2. Bearbeide sinne og skyld. 3. Erfare det oppbyggelige med positive følelser. 4. Bygge dypere relasjoner med andre. 5. Glede deg over å være hel og tilfreds.

 
Livsretning 4 - Følelser (del 2)
 

Livsretning / 8. april 2008

Vi ser nærmere på sinne, skyld og konfliktmestring. 1. Både sinne og skyld er legitime følelser som kan ha en viktig og positiv funksjon i livet vårt. Men i samme grad kan de også være ødeleggende. 2. Sinne og skyld kan undergrave vår lykke, vårt følelsesmessige velvære og muligheter. 3. Hvordan vi aksepterer og mestrer disse sterke følelsene er av avgjørende betydning. 4. Konflikt er også en legitim og potensiell positiv del av det å være menneske. Negativ og destruktiv blir den først når vi ikke ”eier” og mestrer den på en tilfredsstillende måte.

 
Livsretning 5 - Avhengighet
 

Livsretning / 8. april 2008

Et nærmere blikk på kjemisk, følelsesmessig og sosial avhengighet, for å oppdage: 1. Årsaker. 2. Følelsesmessige og åndelige nøkler til helbredelse/bedring og frihet. 3. Livsmestrings-strategier for vekst. 4. Hva kan gjøres når man stadig overmannes av sine svakheter. 5. Personlig lykke og tilfredshet. 6. Hvordan oppnå og ivareta kontroll over sitt eget liv.

 
Livsretning 6 - Suksess
 

Livsretning / 8. april 2008

Hva du kan forvente: Hjelp til å oppnå ditt fulle potensial. Vi vil se på mange sider ved suksess – hvordan du uttrykker hvem du er, hvordan du forholder deg til menneskene du omgir deg med, rollen du har på arbeidsstedet ditt, ditt personlige liv og hvordan du disponerer din tid. Hjelp til å komme i kontakt med dine dypere verdier som en nøkkel til å nå ditt fulle potensial Målet er å få hjelp til å oppnå ballanse, vedvarende tilfredshet og lykke.

 
Livsretning 7 - Valg
 

Livsretning / 8. april 2008

Evnen til å foreta valg er helt vesentlig for å ha styring med livet vårt. Mange opplever at de ikke får til å ta positive avgjørelser på en gjennomført måte. Opplever du det slik noen ganger? Du har lyst til å ha mer kontroll, men… Dette kursbrevet vil hjelpe deg til: 1. En dypere forståelse av viktigheten av å ta valg fra dag til dag. 2. Å identifisere hva som blokkerer for de valgene vi virkelig ønsker å ta. 3. Å overvinne vanemønstrene i de samme gamle feilene som gjentas.