Luther 500 - Kristus alene
 

Luther 500 / 6 LIKER

Luther kritiserte kirken for ikke å forkynne det rene evangelium. Kristus alene kan frelse oss.

 
Luther 500 - Rabalderet begynner
 

Luther 500 / 6 LIKER

Luther ønsket en opplyst debatt om avlatshandelen da han slo opp sine 95 teser i Wittenberg.

 
Luther 500 - Troen alene
 

Luther 500 / 5 LIKER

Luther insisterte på at det er ved troen alene mennesket kan ta imot Guds nåde.

 
Luther 500 - Trailer
 

Luther 500 / 5 LIKER

Den dramatiske historien om hvordan en munk fra en liten by i Tyskland rystet kirken i sine grunnvoller.

 
Luther 500 - Kristus mot Antikrist
 

Luther 500 / 4 LIKER

Luther elsket å vise til den messianske profetien som viser at Jesus fra Nasaret er Messias.

 
Luther 500 - Nåden alene
 

Luther 500 / 4 LIKER

Bare Guds ufortjente nåde kan gi deg del i evigheten. I vår tid er det viktig å gjenoppdage nåden.

 
Luther 500 - Radikal bibelbruker
 

Luther 500 / 4 LIKER

Luther var ikke imponert over pavens autoritet. For Luther var Bibelen den øverste myndighet.

 
Luther 500 - Rasende reformator
 

Luther 500 / 3 LIKER

Luther var skuffet over at jødene ikke tok imot Kristus. Vi er skuffet over hans uakseptable hets.

 
Luther 500 - Radikal bibeloversetter
 

Luther 500 / 3 LIKER

Latin var det vitenskapelige språket i middelalderen. Luther oversatte Bibelen til alminnelig tysk.