Mine ti ansikter 1:8
 

Mine ti ansikter / 7 LIKER

Hva er affektiv og kognitiv utvikling? Hvordan foregår den? Kort om Jean Piaget og Lawrence Kohlbergs teorier. Camilla Kverndalen i samtale med Gunnar Jørgensen.

 
Mine ti ansikter 5:8
 

Mine ti ansikter / 6 LIKER

Ikke alle voksne får helt tak i hva prinsipiell tenkning er. Så hva er det egentlig? Hva er forskjellen på regler og prinsipper? Er et høyere stadium på Kohlbergs skala bedre enn lavere? Kan man avspore på vei til et høyere nivå?

 
Mine ti ansikter 6:8
 

Mine ti ansikter / 5 LIKER

På det post-konvensjonelle nivået har man de to prinsipielle stadiene, 5 og 6. Her berører man tema som sosial kontrakt, demokratisk lovgivning og universelle moralske prinsipper. Vi snakker også om hvorfor man skal være moralsk.

 
Mine ti ansikter 3:8
 

Mine ti ansikter / 5 LIKER

Vi ser nærmere på de to første stadiene i Lawrence Kohlbergs teori om kognitiv moralsk utvikling, som utgjør det pre-konvensjonelle nivå. Disse stadiene finner man særlig hos små barn.

 
Mine ti ansikter 8:8
 

Mine ti ansikter / 4 LIKER

I det siste programmet kommer vi tilbake til både den kognitive og affektive siden i mennesket og ser nærmere på 10 ulike uttrykk i vår personlighet – mine 10 ansikter. Temaet er personlig vekst, temperament og religion.

 
Mine ti ansikter 7:8
 

Mine ti ansikter / 4 LIKER

Da Kohlberg hadde utviklet sin teori om de 6 stadiene om kognitiv moralsk utvikling, kom spørsmålet: Hvorfor være moralsk? Hva er meningen med livet? Dette kan ikke løses på det kognitive plan, men på det affektive, det intuitive.

 
Mine ti ansikter 4:8
 

Mine ti ansikter / 3 LIKER

Store barn og tenåringer beskrives godt av særlig stadium 3 på Kohlbergs skala, noen også på stadium 4. Disse to stadiene utgjør det konvensjonelle nivået i Kohlbergs teori.

 
Mine ti ansikter 2:8
 

Mine ti ansikter / 3 LIKER

Lawrence Kohlbergs teori om moralsk utvikling i 6 stadier. Hva sier kritikerne? Hva er prinsippene for kognitiv vekst? Hva med verdier og indoktrinering?