Mission Spotlight (1) - Steg for steg
 

Mission Spotlight Q4'17 / 27. september 2017

Ivan, en Global misjonspioner i Moldova har ikke tenkt på å pensjonere seg. Han arbeider for å etablere en menighet i sin landsby.

 
Mission Spotlight (2) - Et større mål
 

Mission Spotlight Q4'17 / 27. september 2017

I byene er de unge et lett bytte for alkohol og narkotika. Adventistskolen driver et fotball-lag for studenter, barn og unge.

 
Mission Spotlight (3) - Kristi metode alene
 

Mission Spotlight Q4'17 / 27. september 2017

Denne gangen skal vi se nærmere på hvordan Jesus gikk fram for å vinne mennesker.

 
Mission Spotlight (4) - Kristi metode alene
 

Mission Spotlight Q4'17 / 27. september 2017

Vi fortsetter beskrivelsen av Kristi metode for evangelisering, hvordan vi på en god måte kan arbeide i Jesu ånd for å nå mennesker.

 
Mission Spotlight (5) - Naturlig vekst
 

Mission Spotlight Q4'17 / 27. september 2017

Fortelling fra Moldova som har mye landbruk. SDA eier et sted som i Sovjettiden var et rekreasjonssted.

 
Mission Spotlight (6) - Vi er på hjul
 

Mission Spotlight Q4'17 / 27. september 2017

I Bangladesh er det mange Global Misjonspionerer, de har mange utfordringer og slitsomme reiser.

 
Mission Spotlight (7) - Omsorg
 

Mission Spotlight Q4'17 / 27. september 2017

Mariano og Lola er to unge i Øst-Timor som har funnet Gud. Det ga store forandringer i livet.

 
Mission Spotlight (8) - Omsorg
 

Mission Spotlight Q4'17 / 27. september 2017

Ungdommene Mariano og Lola byen Dili i Øst-Timor bruker tiden sin på omsorgsoppgaver og frivillig misjonsarbeid.

 
Mission Spotlight (9) - Skape bølger
 

Mission Spotlight Q4'17 / 27. september 2017

En pastor i Sør-Sudan begynte å forkynne Guds ord over høyttalere som han hang opp i trærne i hagen sin.